STORES

Tokyu Honten Store

ADDRESS SHIBUYA TOKYU HONTEN 1F, 2-24-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-8019