STORES

Shinjuku Keio Store

ADDRESS Keio Department Shinjuku Store 6F, 1-1-4 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8321