STORES

Sendai Mitsukoshi Store

ADDRESS Sendai Mitsukoshi Jozenjidori Bldg. 1F, 4-8-15 Ichibancho, Aoba-ku, Sendai 980-0021