STORES

Daimaru Kyoto Store

ADDRESS Daimaru Kyoto 2F, 79 Shijo-dori Takakura-nishiiru
Tachiurinishimachi, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8511